Er du udsat for vold?

Er du kvinde og bliver du udsat for fysisk eller psykisk vold i dit parforhold?
Du kan få hjælp og beskyttelse på Silkeborg Krisecenter.
Du kan komme og snakke med os, og du kan også komme til at bo her midlertidigt.

På Silkeborg Krisecenter kan du få hjælp og støtte, hvis du er udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold fra din samlever/ægtemand eller oplever vold i din nære familie.

Modtagelse

Vi har døgnåbent. Du kan altid kontakte os på 89 70 35 00 eller komme direkte ved døren, hvis du har akut brug for hjælp og beskyttelse. Hvis det er muligt, så ring i forvejen, så kan vi bedre tage godt imod dig.

Modtagelsessamtale

Før du kan flytte ind på Silkeborg Krisecenter, skal du til en samtale, hvor vi finder ud af, om vi er det rette sted for dig.
Du kan ikke flytte ind, hvis du har et aktivt misbrug eller en ubehandlet psykisk lidelse.

Vi tilbyder - et midlertidig sted at bo

Hvis vi vurderer, at Silkeborg Krisecenter er det rette sted for dig, kan du bo her midlertidigt, så længe du er i krise og har brug for hjælp og råd eller føler dig truet. (normalt op til 3 måneder) 
Mens du bor her, vil vi hjælpe dig til at genfinde dine egne resurser og din energi, så du kan komme ud af det voldelige forhold og videre med dit liv.
Hvis du har børn med, vil de også få hjælp til at tackle vanskelighederne og bl.a. blive tilbudt psykologsamtaler.

Vi tilbyder også - eksterne rådgivningsforløb

Måske har du bare brug for en at snakke med, om hvordan du kommer ud af et voldeligt forhold, men ikke behov for at flytte ind på Silkeborg Krisecenter. Så kan du altid ringe og tale med os og evt. aftale et samtaleforløb.