1. september 2014 år siden flyttede Silkeborg Krisecenter i nye lokaler på Markedsgade 2A.

Det var en spændende overgang fra de gamle lokaler i Grønnegade, hvor krisecentret havde holdt til siden starten i 1981.

I årene frem til 1. september 2018 har 153 voldsudsatte kvinder med 122 børn søgt hjælp for en voldelig partner og har boet på krisecentret og fået hjælp og støtte.