Medarbejdere og frivillige

På Silkeborg Krisecenter er der både socialfagligt uddannet personale og frivillige til at hjælpe dig.

Det fastansatte personale på Silkeborg Krisecenter består af:

• en leder på 37 timer
• en socialrådgiver / kontaktperson på 37 timer
• en socialpædagog / kontaktperson på 37 timer
• en socialpædagog / børnepædagog på 33 timer
• en kontorassistent på 8 timer • en husassistent på 16 timer

Det fastansatte personale er i huset alle ugens dage fra kl. 8.00 - 20.00.
Lørdag og søndag dog med tilkaldevagt fra kl. 8.00 - 9.00 og fra kl.15.00 - 20.00

Kontaktperson

Når du bliver indskrevet på Silkeborg Krisecenter, får du din egen kontaktperson, som hjælpe og støtter dig under hele opholdet

Børnepædagog

På Silkeborg Krisecenter er ansat en børnepædagog, som har særligt fokus på børnene. Det kan være en svær oplevelse at blive rykket op fra sit hjem og komme med sin mor på et krisecenter. Børnepædagogen hjælper og støtter det enkelte barn med at få bearbejdet sin situation.

Frivillige medarbejdere

Der er ca 60 frivillige medarbejdere tilknyttet krisecentret.
De frivillige medarbejdere møder fra kl. 19.30 til næste morgen alle ugens dage, og sørger for tryghed og sikkerhed om aftenen og natten.