Rådgivning og vejledning

Råd og hjælp kan du altid få, hvis du kontakter Silkeborg krisecenter. Både hvis du blot har brug for et godt råd pr. telefon, eller hvis du har brug for at komme flere gange i et rådgivningsforløb. Og selvfølgelig også, når din situation er så alvorlig, at du er blevet indskrevet som beboer.

Som beboer kan du have brug for rådgivning om en række forhold:

 • skilsmisse / separation
 • forældremyndighed
 • samvær
 • opholdsstilladelse
 • økonomi: børnetilskud, overlevelseshjælp, enkeltydelser, bankgaranti
 • bolig: indskud, akutliste, etablereringshjælp, boligsikring, adresseændringer mm.
 • børnenes situation: hvordan påvirkes de, hvad har de brug for, kontakt til skole, daginstitution, sundhedsplejerske mm
 • psykologhjælp til børn
 • retshjælp
 • politi-tilhold og anmeldelser
 • kontakt til andre offentlige instanser
 • kontakt til andre støtteforanstaltninger
 • skilsmisse / separation

Med udgangspunkt i din situation og dine behov yder vi dig generel rådgivning og vejledning.

Herunder fx:

 • individuelle samtaler efter behov
 • hjælp til at skrive ansøgninger
 • hjælp til telefonopringninger
 • forberedelse og opfølgning til møde med sagsbehandlere og andre
 • overblik over økonomi
 • husmøder med fælles drøftelse og rådgivning og vejledning 

Rådgivningsforløb for dig, som ikke bor på Silkeborg Krisecenter:

Du vil modtage rådgivning omkring de spørgsmål og svære dilemmaer, du står i, når du lever i et voldeligt forhold, som du ønsker at forlade.
Et forløb vil typisk være på 1 - 3 samtaler af 1 times varighed.

Du skal ringe og aftale tidspunkt til den første samtale.