Udflytning og tiden efter krisecentret

Når du er parat, hjælper vi dig med at komme videre fra krisecentret. Du får bl.a. tilbud om en koordinerende rådgiver, der følger dig i tiden efter dit ophold på Silkeborg Krisecenter

Hjælp i forbindelse med udflytning

Mens du bor på Silkeborg Krisecenter, skal du finde ud af, hvad der skal ske, når du er klar til at flytte ud. Der er rigtig mange overvejelser, der skal tages stilling til. Din kontaktperson vil hjælpe og støtte dig med fx:

  • samtale om fremtidig bolig
  • rådgivning og vejledning om praktiske forhold (overtagelse af nyt lejemål, ansøgning om indskudslån, boligsikring, etableringshjælp, adresse/og navnebeskyttelse, mm)
  • råd og vejledning om et liv uden vold
  • råd og vejledning om fremtidige hjælpeinstanser
  • guidning / hjælp til at skabe kendskab til lokalsamfundet
  • formidle kontakt til frivillige, der kan være behjælpelig med selve udflytningen
  • tilbud om efterværnsbesøg i hjemmet

Indledende og koordinerende støtte og vejledning

Alle kvinder, der har haft ophold på et krisecentret har ret til indledende og koordinerende rådgivning i forbindelse med udflytningen (iflg. § 109, stk. 7 i Serviceloven). Det er din hjemkommunes opgave og ansvar, og vi hjælper dig med at få en kontakt til denne rådgiver. Den indledende rådgivning skal iværksættes så hurtigt som muligt efter du er indskrevet på krisecentret, så du ved, hvem din rådgiver er. Den koordinerende rådgivning følger efter, når du er ved at være klar til udflytning og gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitution, sundhedsvæsen mv. Rådgivningen gives indtil du og dine børn er etableret i egen bolig.