For fagfolk

De følgende sider er rettet til dig som fagperson, der kan have brug for relevante oplysninger om visitation, optagelseskriterier, døgntakst mm, hvis du har en borger, der har brug for at komme på Silkeborg Krisecenter.

Visitation

I følge Servicelovens §109, stk 3 træffer lederen på krisecentret afgørelse om optagelse.

Optagelseskriterier:

  • kvinden skal være udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold
  • kvinden skal være selvhjulpen
  • kvinden skal selv kunne tage vare på eventuelle medbragte børn
  • kvinden må ikke have et ubehandlet misbrug eller en ubehandlet psykisk lidelse
    (såfremt der allerede er foranstatninger i hjemme ifht. familien, ønskes dette oplyst, så det kan indgå i vurderingen af, hvorvidt krisecentret er det rette tilbud, eller hvad der skal være særlig opmærksomhed på under opholdet)

Visitationsprocedure

Telefonisk henvendelse:

Henvendelse til Silkeborg Krisecenter bør altid ske telefonisk i første omgang med henblik på at høre, om der er en ledig plads.

Visitationssamtale:

Er der ledig plads, og vurderer personalet på det foreliggende, at der er basis for en egentlig visitationssamtale, vil kvinden blive indbudt til en samtale - hurtigst muligt.

Indskrivning og indflytning kan dernæst finde sted, hvis ovennævnte kriterier vurderes opfyldt.