Døgntakst og egenbetaling

Den voldsramte kvindes hjemkommune betaler døgntakst for opholdet. Kvinden selv betaler et mindre beløb pr. døgn for kost, vask mm.

Døgntakst i 2023

Døgntaksten for ophold på Silkeborg Krisecenter udgør kr. 2.799, hvoraf staten refunderer kommunen 50 %.
Døgntaksten faktureres af Silkeborg Kommune til kvindens bopælskommune kvartalsvis.

I særlige tilfælde kan en kvinde have brug for 2 værelser. Eksempelvis i tilfælde hvor kvinden har mere end 3 børn, og der ikke sengepladser nok på et værelse.

Bopælskommunen vil i disse tilfælde snarest efter kvindens indlogering blive orienteret om, at der vil blive faktureret for 2 pladser.  

Kvindens egenbetaling for kost (2023 priser)

Betaling for kost er 70 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn (fra 3-17 år) i døgnet.

Der kan i særlige tilfælde aftales en reduceret pris, hvis kvindens indtægt er minimal eller ikke eksisterende.

Beløbet opkræves en gang om måneden direkte af kvinden selv af Silkeborg Krisecenter, og der betales forud.

Kvindens egenbetaling for logi (2023 priser)

Betaling for logi udgør 93 kr. i døgnet, som opkræves af hjemkommunen. Kvinden kan ansøge om hel eller delvis fritagelse herfra, hvis hun har egen boligudgift i forvejen eller hvis kvindens indtægt er minimal eller ikke eksisterende.

Silkeborg Krisecenters CVR

16 28 76 01

Silkeborg Krisecenters EAN NR

579 800 564 214 5