Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter kan ses på Tilbudsportalen.dk

Gå til Silkeborg Krisecenters side på Tilbudsportalen

Socialtilsyn Nord

Siden 1. januar 2014 har Socialtilsyn Nord haft tilsynsforpligtigelsen for Silkeborg Krisecenter.

Læs mere på Socialtilsyn Nords hjemmeside

WHISTLEBLOWER for anonyme henvendelser kontakt 41 93 61 40.