Siden 1. januar 2014 har Socialtilsyn Nord haft tilsynsforpligtigelsen for Silkeborg Krisecenter.

Læs mere på Socialtilsyn Nords hjemmeside

Tilsynsrapport 2017

WHISTLEBLOWER for anonyme henvendelser; kontakt 41 93 61 40.