Tværfagligt samarbejde

Silkeborg Krisecenter tilstræber en høj grad af samarbejde med den voldsramte kvindes hjemkommune.

Silkeborg Krisecenter vægter det tværfaglige samarbejde med kvindens hjemkommune højt.

Efter individuelt behov etableres der i samarbejde med kvinden kontakt til relevante personer inden for de professionelle sektorer. (Socialforvaltningen, Familieafdelingen, Politiet, Borgerservice, Statsforvaltningen, læge, sundhedsplejerske, folkeskole, daginstitutioner, mv.)

Endvidere vurderes det sammen med kvinden, om det er relevant at inddrage det private, nære netværk.

Silkeborg Krisecenter har ansat en socialrådgiver og en socialpædagog, der er kontaktpersoner for kvinderne, og en socialpædagog, der er tilknyttet børnene.

Silkeborg Krisecenter har skærpet underretningspligt.