Bestyrelsen

Bestyrelsen for Silkeborg Krisecenter er øverste myndighed. Den består af 7 medlemmer.

Bestyrelsens består af 7 medlemmer og indeværende valgperiode er: 1. marts 2021 - 1. marts 2024.

Medlemmer:

Formand:

Hanne Steenberg
Mail: hanne.steenberg@gmail.com 
Telefon: 4089 6671

Næstformand:

Bent Riber Nielsen

Øvrige medlemmer:

Gitte Bechgaard

Marianne Lindstrøm

Elin Sonne

Henriette Aalbæk

Charlotte Steenbjerg