Bestyrelsen

Bestyrelsen for Silkeborg Krisecenter er øverste myndighed. Den består af 7 medlemmer.

Bestyrelsens består af 7 medlemmer og indeværende valgperiode er 1. marts 2018 - 1. marts 2021.

Formand: Hanne Steenberg. hst@fibermail.dk  Telefon: 4089 6671

Næstformand: Bent Riber Nielsen. bni21@politi.dk

Charlotte Steenbjerg. charlotte.steenbjerg@silkeborg.dk  

Gitte Bechgaard. gitte@gihe.dk

Marianne Lindstrøm. mariannelindstroem@webspeed.dk

Elin Sonne. elinsonne@outlook.dk

Anne Diechmann. anne@diechmann.net