Silkeborg Krisecenter i dag

Silkeborg Krisecenter er en moderne institution, hvor uddannet personale har ansvaret for voldsramte kvinder og børn i dagtimerne. Om aftenen og natten sørger frivillige medarbejdere for tryghed og sikkerheden, og at der altid er en at snakke med.

Silkeborg Krisecenter er i dag en selvejende institution med driftsoverenskomst med Silkeborg Kommune.

Silkeborg Krisecenter har et tæt samarbejde med Kvindehusforeningen i Silkeborg om i fællesskab at yde det bedste tilbud til voldsramte kvinder og børn.

Værdigrundlag 

Silkeborg Krisecenter modtager kvinder og børn - med faglighed, åbenhed, ligeværdighed, omsorg og engagement.

Udgangspunktet er et socialpædagogisk tilbud, hvor kvinder og børn støttes til at blive fri af volden. Dette ud fra et individuelt perspektiv, hvor kvinde og barn får mulighed for at bearbejde voldens konsekvenser. 

Organiseringen af arbejdet

Det faglige pædagogiske arbejde med kvinder og børn varetages af de ansatte, lønnede medarbejdere med relevant uddannelsesbaggrund.

Aften- og nattevagterne varetages af frivillige kvinder fra Kvindehusforeningen, der derved sikrer et døgnåbent krisecentertilbud.

Den frivillige indsats tillægges stor værdi. Frivilllighed ses som en metode med en særlig værdi i arbejdet med voldsramte kvinder og børn.

Den frivillige indsats tilfører Silkeborg Krisecenter en væsentlig dimension af medmenneskelig solidaritet, omsorg og støtte.

Samarbejdet mellem frivillige og ansatte bygger på Silkeborg Krisecenters værdigrundlag.