Silkeborg Krisecenter i dag

Silkeborg Krisecenter er en moderne institution, hvor uddannet personale har ansvaret for voldsramte kvinder og børn i dagtimerne. Om aftenen og natten sørger frivillige medarbejdere for tryghed og sikkerheden, og at der altid er en at snakke med.

Silkeborg Krisecenter er i dag som en selvejende institution med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften.

Silkeborg Krisecenter har et tæt samarbejde med Kvindehusforeningen i Silkeborg om i fællesskab at yde det bedste tilbud til voldsramte kvinder og børn.

Værdigrundlag 

Silkeborg Krisecenter ønsker at modtage kvinder og børn -
med åbenhed, respekt, dialog engagement og troværdighed.

Silkeborg Krisecenter arbejder ud fra et socialpædagogisk grundlag, hvor der arbejdes relationsdannende for derved at hjælpe kvinden til at bygge eget selvværd op, så hun genfinder sine resurser, troen på sig selv og genskaber håbet og livsglæden.

Organiseringen af arbejdet

Det faglige pædagogiske arbejde med kvinder og børn varetages af de ansatte, lønnede medarbejdere med relevant uddannelsesbaggrund.

Aften- og nattevagterne varetages af frivillige kvinder fra Kvindehusforeningen, der derved sikrer et døgnåbent krisecentertilbud.

Den frivillige indsats tillægges stor værdi. Frivilllighed ses som en metode med en særlig værdi i arbejdet med voldsramte kvinder og børn.
Den frivillige indsats tilfører Silkeborg Krisecenter en væsentlig dimension af medmenneskelig solidaritet, omsorg og støtte.

Samarbejdet mellem frivillige og ansatte bygger på Silkeborg Krisecenters værdigrundlag.